SVPB AGENDA: 

5 nov. Comp.club in gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstr.2 te Breda om 14.00

7 nov. Soos/foto’s in ‘’Dorpsherberg’’ Willem Alexanderplein 4, te Teteringen om 14.00

12 nov. Hobbyclub in gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstr. 2 te Breda om 14.00

21 nov. Excursie naar Oudheidkundige Museum van Alphen. (zie WEer comm. blz. 3 )

3 dec. Comp.club in gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstr.2 te Breda om 14.00

10 dec. Hobbyclub in gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstr.2 te Breda om 14.00

19 dec. Kerstbingo in ‘’Dorpsherberg’’ Willem Alexanderplein 4, te Teteringen om 14.00

MBVO Zwemmen op elke maandag middag om 12.45 t/m 13.30 in de Warande

 

 

 

Speedymax Webdesign - Webmaster