Afdrukken


SENIOREN VERENIGING PHILIPS BOSCH

De vereniging svpb is gevestigd te Breda, opgericht op 29 maart 1988 en ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Op 16 november 1995 is er een notariële akte van opgemaakt. De jongste uitgave van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is van februari 1996.

Doel en middelen:

De svpb stelt zich ten doel, de relatie van de leden met de voormalige werkomgeving te handhaven, de belangen van de leden te behartigen en de binding tussen de leden te bevorderen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

Naast het reglementaire bestuur kent de vereniging:

 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij onze secretaris: Wilma Nelemans-Vrolijk, Overakkerstraat 107 a4, 4834 XK, Breda.