Phili-Plus


32e jaargang nr.1
januari 2020

Mededelingenblad van de Seniorenvereniging Philips Bosch
Redactieadres:Jan de Wittstr.16, 5037 RE – E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Websiteadres: http://www.desvpb.nl
Sponsors : Bosch Security Systems


 

VAN DE BESTUURSTAFEL

 LEDENVERGADERING OP 12 maart 2020

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de 62e algemene ledenvergadering, die op donderdag 12 maart aanstaande gehouden zal worden in: “De Dorpsherberg”, Willem Alexanderplein 4 te Teteringen.

De vergadering begint om 14.00 uur.

 Agenda:

 Opening.

 1. Mededelingen.
 2. Notulen van de ledenvergadering van 14 maart 2019. Zie Phili-Plus nr 3 april 2019
 3. Verslag van de secretaris over het afgelopen jaar.
 4. Financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar en presentatie van de begroting 2020.
 5. Verslag van de kascommissie.
 6. Leden van de kascommissie zijn mevrouw Van der Hoofden en de heren Nelemans en Maijers
 7. Bestuurssamenstelling: Mevrouw Nelemans en de heren Bekkers en Frishert treden volgen de statuten af. De heer Bekkers is niet meer herkiesbaar. Mevrouw Nelemans en de heer Frishert zijn wel herkiesbaar.
 8. Als er kandidaten gesteld worden, wordt er door de leden gestemd (zie artikel 39 van de statuten)
 9. Berichten van de Federatie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

     Toelichting bij de agenda:

     Het jaarverslag van de secretaris vindt u in Phili-Plus 1 - .2020

   Namens het bestuur:

  Tom van de Wege, secretaris SVPB

 10 januari 2020

 


 

  Jaarverslag 2019 van de Senioren Vereniging Philips Bosch

 Op1 januari 2019 had onze vereniging 88 leden.

In december 2019 is mevrouw Peijs-Oprins overleden.

 De Phili-Plus werd in Eindhoven afgedrukt en nadat die hier was gevouwen, teruggezonden naar Eindhoven, en van daaruit gefrankeerd naar de leden verstuurd.

 Van de Federatie: Voor het jaar 2019 is de afdracht per lid vastgesteld.

Voor Philipsgepensioneerden € 2.95 voor niet Philipsgepensioneerden € 2.

 De heren Havinga en Keulemans; en de dames Havinga en Keulemans organiseerden weer 3 bingo’s met leuke prijzen. De heer en mevrouw Nelemans moesten soms invallen. Het ledenaantal van de computerclub bleef constant. Mevrouw Weterings had de leiding bij de hobbyclub.

In Oosterhout coördineerde Henk Frishert het zwemmen in de Waranda.

De Phili-Plus is nu voor de leden op de website te zien. Een aantal leden krijgen de Phili-Plus per post thuis bezorgd. De heer Oprins heeft het kopiëren, het frankeren en verzenden daarvan weer via Bosch verzorgd.    

  Activiteitenoverzicht 2019:

 De Nieuwjaarsreceptie was op 3 januari in de “Dorpsherberg” te Teteringen.

 17 januari Excursie naar het orgelmuseum in Hilvarenbeek

31 januari: soos. Informatie over het seniorenweb

21 februari: Natuurwandeling Landgoed Wallsteijn in Achtmaal.

14 maart werd de 61e algemene ledenvergadering gehouden. Er waren 24 leden aanwezig

18 april: Paasbingo. Het was een gezellige middag met leuke prijzen

25 april: rondleiding Princenhage

2 mei: samen met de leden van de personeelsvereniging Post.NL hebben we een busreis naar Enkhuizen, Medemblik en Hoorn.

16 mei: soos informatiemiddag over de clini-clowns

6 juni: Excursie paarden melkerij De Edelweiss in Etten Leur.

20 juni: 2e Rondleiding Princenhage, omdat die van 25 april door de regen halverwege gestaakt werd.

22 augustus: Dagtocht naar Willemstad en Tiengemeten

12 september: Bezoek aan “Het Klooster” in het hartje van Breda

19 september: Gedineerd in het Groot Arsenaal in Breda. Bereidt en uitgeserveerd door leerlingen van de horeca opleiding van de “Rooie pannen”

26 september: Najaarsbingo was gezellig en altijd weer leuke prijzen

3 oktober: Stadswandeling “op de Boschstraat” in Breda

10 oktober: Rijschoolhouder Olof van Dongen gaf uitleg over het digitaal verlengen van het rijbewijs en de medische keuring vanaf 75 jaar.

7 november: Op de soos heeft Sabar Wirjosentono weer mooie foto’s laten zien van de activiteiten van afgelopen jaar.

21 november: Bezoek aan het streekmuseum in Alphen.

19 december: Kerstbingo. Druk bezochte bingomiddag met altijd weer prijzen waar je wat aan hebt.

Tom van de Wege

Secretaris SVPB

3 januari 2020

 


 

 

 

Overlijden. Op 21 December is ons lid Mevr. Ria Peijns-Oprins overleden. Wij wensen  de nabestaanden veel sterkte met het verwerken  van dit verlies.            

 

 

SVPB AGENDA:

 30 jan. Soos, in de ‘’Dorpsherberg’’ Willem Alexanderplein 4, te Teteringen om 14.00

20 febr Wandeling, bij Mastbos in Breda (zie WEer comm. blz. 4)

3   mrt. Computerclub, in gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstr.2 te Breda  om 14.00

10 mrt. Hobbyclub, in gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstr.2 te Breda om 14.00

12 mrt. Ledenvergadering, in de “Dorpsherberg’’ Willem Alexanderplein 4, te Teteringen 14.00

26 mrt. Etentje bij  ‘’BUAS’’ in Breda (zie WEer comm. blz. 4 )

23 apr. Wandeling, langs de muurschildering in Breda (zie WEer comm. blz. 5 )


VAN ONZE LEDEN:

maart:                                                                                         maart:

10 J.E.M.v.d.Wege-Voesenek                                                   16 G.A.P.C.Hoefnagel

11 H.Woerdeman-ten Dam                                                        24 J.C.R.Smallenberg-Govers

13 T.H.van de Wege                                                                  27 F.H.Gerritsen

14 A.Maijers                                                                               31 C.J.J.Nelemans


Kopij voor de volgende Phili-Plus nr. 2 voor 16 maart 2020 a.s. (verslagen van wandeling, reizen en excursies ) naar Henk Frishert of Ton Broeders gestuurd worden. Ingezonden stukken blijven voor de verantwoording van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten, in overleg met de auteur, of niet te plaatsen, met opgave van reden.


 


 


 

Donderdag 20 februari 2020. Wandeling door het Mastbos.

Op donderdag 20 februari 2020 vertrekken de leden van de seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda en hun introducés om 14.00 uur vanaf parkeerterrein Restaurant de Boschwachter. Huisdreef 4 In Breda voor een prachtige wandeling door het boschwachterspad o.l.v. een gids van Staatsbosbeheer. Peter de Leeuw Tussen de eeuwenoude bomen van het Mastbos in Breda ligt een boswachterspad die je langs een rijkdom aan natuur, historie en dieren voert. Wandel door het afwisselende gebied en ontdek de zilverreigers aan het water, de bloeiende zonnedauw en de vuurrode heidelibelle in de zomer. “Het Mastbos ligt als een soort groene muur tegen de stad Breda aan. Vanuit het niets sta je in een eeuwenoud bos met een rijkdom aan historie, planten en dieren. Wij wandelen van smalle paden naar open beukenlanen, over heide, langs loofbomen en door donker naaldbos. Tussen de 500 jaar oude

bomen kunnen wij boommarters, reeën, vossen, egels en eekhoorns tegenkomen. In de toppen zit een variatie aan bosvogels. Van de bonte en middelste specht tot de houtsnip, boomklever en de bosuil. Bij het grote ven kijk je uit over grote jongens als de zilverreiger en de lepelaar. Wij bezoeken het heideveld en gaan op zoek naar kleine ijsvogelvlinder, bontdikkop en de vuurrode heidelibelle. Kortom Peter zal ons dit en mogelijk nog veel meer laten zien. Om 16.00 uur is de tijd voor een versnapering bij Restaurant de Boschwachter , waar wij nog even kunnen napraten over deze mooie wandeling, voordat wij weer naar huis vertrekken. De deelname is gratis voor leden introducés betalen €3.50 p.p.

Henk Frishert

 


 

 Donderdag 26 maart 2020 Etentje bij ‘’BUAS”

 Op donderdag middag 26 maart 2020 kunnen 30 leden van seniorenvereniging Philips/Bosch Breda genieten van een heerlijk drie gangen diner bij Sibelicious restaurant van de voormalige NHTV horeca opleiding in het oude zuster klooster Mater Dei in de Monseigneur Hopmansstraat 2.  In Breda.

 

Een nieuwe naam, een nieuwe campus, nieuwe studenten ook. Maar: een historische omgeving. Breda University of Applied Sciences (BUAS, voorheen NHTV) heeft intrek genomen in het compleet gerenoveerde franciscanessenklooster. Wij verzamelen ons om 17.45 uur bij de ingang. Vanwaar wij samen naar de eetzaal gaan om te gaan genieten van een heerlijk drie gangen menu. (met. 2 drankjes incl. koffie/thee, frisdrank, bier wijn, ook alcoholvrij en evt. andere zwak alcoholische dranken.) Wat door de studenten zal worden uitgeserveerd. Daar de eetzaal niet zo groot is kunnen er maar 30 personen mee uit eten gaan. Eigen bijdrage Kosten deelname € 20, - p.p. Opgeven voor 12 maart i.v.m. reserveringen bij H. Frishert per e-mail. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Of per tel. 076-5657459. 06-22653246 datum betaling is pas bewijs van deelname. Over maken op rekening SVPB NL44 INGB0001053618 t.n.v. SVPB Breda onder vermelding van Etentje svpb 26 maart 2020. . En evt. dieet wensen.(gluten vrij geen varkensvlees, voedsel allergieën/intolerantie. Enz.) Let op vol is vol.

Henk Frishert

 


 

 Donderdag 23 april 2020.Wand. langs de Muurschilderingen in Breda.

 Op donderdag 23 april om 14.00 -16.00 uur gaan Max 20 leden van de personeelsvereniging met hun introducés een bijzondere wandeling maken, namelijk langs een deel van Blind Wall Galerij: tocht. Langs de waanzinnige muurschilderingen van Breda. Onze gids Dennis Elbers is één van de initiatiefnemers van het 'grootste open lucht graffitimuseum van West-Brabant'. Hij vertelt dat er zo’n tachtig werken te vinden zijn in de stad. Het is niet onze bedoeling de hele stad onder te schilderen. Dat verwijt, of beter gezegd die vraag krijgen we nogal eens. Ook van graffitikunstenaars uit de regio, die bang zijn dat we alle ruimte opeisen. Maar we zoeken alleen plekken waarvan we denken dat onze kunst iets toevoegt." De tocht ontpopt zich tot een mix van stadsgeschiedenis, kunstbeschouwing en cultuureducatie. Het startpunt van de tour is Mols Parking. Dat is een beschermd stadsgezicht", Maar de plek zag er niet uit, terwijl ze voor veel bezoekers de toegang tot de stad is. Daar zijn ze dus begonnen in 2014."

 

Bij elke muurschildering hoort een verhaal bijvoorbeeld.1. Mols Parking, Rond 1500 lag de kapel waar dit de achterkant van is, buiten de stadsmuren. Hier kwamen pestlijders. Waar nu de parkeerplaats is, was vroeger een begraafplaats voor pestslachtoffers. Ratten worden daar vaak mee geassocieerd. De dansende kinderen verwijzen naar het Engelse kinderversje Ring of Roses dat waarschuwt voor de pest."En zo zijn er meer dan 80 verhalen. Vertrek om 14.00 uur vanaf achterzijde Mols parking.Bij muurschildering. Achter de Lange Stallen 1. 4811 HM Breda

Kosten deelname leden € 10 p.p. introducés €15.P.p. opgeven voor 14 april bij H. Frishert. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telefoon. 076-5657459. Of 06-22653246. Betaling over maken voor 14 april op rekening svpb NL44 INGB 0001053618 onder vermelding van Blind Walls wandeling 23 april.Datum betaling is bindend Max 20 personen.

 Henk Frishert

 


 

VERSLAG ACTIVITEITEN

 Kerst Bingo 2019

 Op Donderdag 19 december was er weer een Kerst Bingo met weer mooie prijzen.

De Kerst Bingo teamleden hebben weer hun best gedaan voor deze prijzen.

Dank daarvoor!!

De mensen aan de tafel achter mij met Sabar, Yvonne en vrienden zeiden:

“Niet alweer alle prijzen meenemen hoor”.

Ik zei “Nee hoor, alléén de hoofdprijs” en tot mijn verbazing ging ik daarmee wel naar huis.

 Een prachtig kerstpakket waar we van genoten hebben, vandaar hierbij mijn stukje in deze Phili-Plus.

 Het was als vanouds weer een gezellige en geslaagde middag met z’n allen.

 Groetjes,

Joke Hoefnagel

 


 

 NIEUWJAAR RECEPTIE 2 JANUARI 2020.

 Zoals gewoonlijk werd de Nieuwjaar receptie gehouden in de Dorpsherberg in Teteringen.

Er waren een aantal mensen niet aanwezig omdat ze griep hadden. Het was wel gezellig. Bij binnenkomst kreeg je van de voorzitter 2 consumptiebonnen. Op de tafels stonden schaaltjes met bonbons en tijdens de receptie werd er

regelmatig rondgegaan met snacks. Aan gesprek stof kwam men niets te kort, zoals het vele vuurwerk dat was afgestoken, en de nare dingen die op Nieuwjaarsnacht waren gebeurd. Op de receptie was ook Simon Kuin aanwezig. Die kwam helemaal uit Coevorden naar Breda en dan met een N.S. fiets naar Teteringen. Simon heeft altijd wel wat te vertellen. 

Al met al was het een gezellige middag waar de aanwezigen het goed naar hun zin hadden.

 Tom van de Wege

 


 

 

Speedymax Webdesign - Webmaster