Afdrukken

Phili-Plus


32e jaargang nr.3
mei 2020

Mededelingenblad van de Seniorenvereniging Philips Bosch
Redactieadres:Jan de Wittstr.16, 5037 RE – E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Websiteadres: http://www.desvpb.nl


 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste leden,

Het bestuur heeft gemeend de activiteiten van onze vereniging per 1 september weer voorzichtig op te starten.

Deze staan vermeld in deze uitgave. Er is echter niets zeker in deze Coronatijd, er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor e.e.a. toch nog gewijzigd moet worden of vervalt. Wij zullen U dan tijdig op de hoogte stellen. Verder hopen wij dat iedereen nog in goede gezondheid verkeert.

Hopelijk U te ontmoeten bij een van de activiteiten.

 Ton Broeders


LEDENVERGADERING OP 24 SEPTEMBER 2020

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de 62e algemene ledenvergadering, die op donderdag 24 september aanstaande gehouden zal worden in: “De Dorpsherberg”, Willem Alexanderplein 4 te Teteringen.

De vergadering begint om 14.00 uur.

 Agenda:

 Opening.

  1. Mededelingen.
  2. Notulen van de ledenvergadering van 14 maart 2019. Zie Phili-Plus nr 3 april 2019
  3. Verslag van de secretaris over het afgelopen jaar.
  4. Financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar en presentatie van de begroting 2020.
  5. Verslag van de kascommissie.
  6. Leden van de kascommissie zijn mevrouw Van der Hoofden en de heren Nelemans en Maijers
  7. Bestuurssamenstelling: Mevrouw Nelemans en de heren Bekkers en Frishert treden volgen de statuten af. De heer Bekkers is niet meer herkiesbaar. Mevrouw Nelemans en de heer Frishert zijn wel herkiesbaar.

       8   Als er kandidaten gesteld worden, wordt er door de leden gestemd (zie artikel 39 van de  statuten )

     9   Berichten van de Federatie

     10 Rondvraag

      11 Sluiting

     Toelichting bij de agenda:

     Het jaarverslag van de secretaris vindt u in Phili-Plus 1 - .2020

   Namens het bestuur:

  Tom van de Wege, secretaris SVPB


2019 van de Senioren Vereniging Philips Bosch

 Op1 januari 2019 had onze vereniging 88 leden.

In december 2019 is mevrouw Peijs-Oprins overleden.

 De Phili-Plus werd in Eindhoven afgedrukt en nadat die hier was gevouwen, teruggezonden naar Eindhoven, en van daaruit gefrankeerd naar de leden verstuurd.

 Van de Federatie: Voor het jaar 2019 is de afdracht per lid vastgesteld.

Voor Philipsgepensioneerden € 2.95 voor niet Philipsgepensioneerden € 2.

 De heren Havinga en Keulemans; en de dames Havinga en Keulemans organiseerden weer 3 bingo’s met leuke prijzen. De heer en mevrouw Nelemans moesten soms invallen. Het ledenaantal van de computerclub bleef constant. Mevrouw Weterings had de leiding bij de hobbyclub.

In Oosterhout coördineerde Henk Frishert het zwemmen in de Waranda.

De Phili-Plus is nu voor de leden op de website te zien. Een aantal leden krijgen de Phili-Plus per post thuis bezorgd. De heer Oprins heeft het kopiëren, het frankeren en verzenden daarvan weer via Bosch verzorgd.    

 


 Activiteitenoverzicht 2019:

 De Nieuwjaarsreceptie was op 3 januari in de “Dorpsherberg” te Teteringen.

 17 januari Excursie naar het orgelmuseum in Hilvarenbeek

31 januari: soos. Informatie over het seniorenweb

21 februari: Natuurwandeling Landgoed Wallsteijn in Achtmaal.

14 maart werd de 61e algemene ledenvergadering gehouden. Er waren 24 leden aanwezig

18 april: Paasbingo. Het was een gezellige middag met leuke prijzen

25 april: rondleiding Princenhage

2 mei: samen met de leden van de personeelsvereniging Post.NL hebben we een busreis naar Enkhuizen, Medemblik en Hoorn.

16 mei: soos informatiemiddag over de clini-clowns

6 juni: Excursie paarden melkerij De Edelweiss in Etten Leur.

20 juni: 2e Rondleiding Princenhage, omdat die van 25 april door de regen halverwege gestaakt werd.

22 augustus: Dagtocht naar Willemstad en Tiengemeten

12 september: Bezoek aan “Het Klooster” in het hartje van Breda

19 september: Gedineerd in het Groot Arsenaal in Breda. Bereidt en uitgeserveerd door leerlingen van de horeca opleiding van de “Rooie pannen”

26 september: Najaarsbingo was gezellig en altijd weer leuke prijzen

3 oktober: Stadswandeling “op de Boschstraat” in Breda

10 oktober: Rijschoolhouder Olof van Dongen gaf uitleg over het digitaal verlengen van het rijbewijs en de medische keuring vanaf 75 jaar.

7 november: Op de soos heeft Sabar Wirjosentono weer mooie foto’s laten zien van de activiteiten van afgelopen jaar.

21 november: Bezoek aan het streekmuseum in Alphen.

19 december: Kerstbingo. Druk bezochte bingomiddag met altijd weer prijzen waar je wat aan hebt.

Tom van de Wege

Secretaris SVPB


 

                                               IN MEMORIAM

   Op 7 april 2020 is ons lid de Hr.S.A.Vreugdenhil overleden.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

 


 


 Kopij voor de volgende Phili-Plus nr.4 voor 21 sept.. 2020 a.s. (verslagen van wandeling, reizen en excursies ) naar Henk Frishert of Ton Broeders gestuurd worden. Ingezonden stukken blijven voor de verantwoording van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten, in overleg met de auteur, of niet te plaatsen, met opgave van reden.


SVPB AGENDA:

1   sept.Computerclub, in gemeenschapshuis de Wegwijzer,Steendorpstr.2 te Breda om 14.00 

8   sept.Hobbyclub, in gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstr.2 te Breda om 14.00

10 sept.Excursie naar kamelenmelkerij in Blarlicum om 13.50 (zie WEer comm. blz. 4)

24 sept.ledenvergadering,in de ‘’Dorpsherberg’’Willem Alexanderplein 4,te Teteringen 14.00

1   okt. Wandeling, door de Historisch Breda met gids, (zie WEer comm. blz. 4-5 )

5   nov.SOOS, / Foto slide, in de ‘’Dorpsherberg’’Willem Alexanderplein 4,te Teteringen 14.00


 10 september 2020 excursie Kamelenmelkerij Smits

Op donderdag 10 september gaan de leden van de seniorenvereniging Philips/ Bosch Breda met hun introducés een bezoek brengen aan de enige kamelenmelkerij in Europa. En de melk is de enige die legaal verkocht mag worden in de Europese Unie. De kamelen van het bedrijf zijn in feite dromedarissen (een bultige kamelen), geïmporteerd van de Canarische Eilanden. Er zijn 58 dromedarissen waarvan er tien gemolken worden, wat in totaal zo'n 70 liter melk per dag oplevert. Op de website van het bedrijf zijn via een webcam live beelden van de dieren te zien. Wij verzamelen ons om 13.50uur bij de ingang Werstkant 16. 5258 TC in Berlicum. Waarbij wij worden ontvangen met koffie/thee en een plak cake. Waarna wij een uitgebreide presentatie over de kamelen krijgen en een rondleiding over het bedrijf en in de stallen. Gelegenheid om kamelenmelk te proeven.

De excursie leer je alles over de kamelenmelkerij en de bijzondere gebulte dieren die er rondlopen. Deze unieke excursie gaat altijd door omdat kamelen ook niet van regen houden, dan staan ze met slecht weer in de stal. Het uitje kan dus altijd doorgaan.1 ½ mtr. Afstand is geen probleem. Kosten deelname leden €6, - p.p. introducés €10, - p.p. betalen bij aankomst. Opgeven bij H. Frishert. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telnr. 076-5657459. Of 06-22653246. Voor 27 augustus.

Henk Frishert


 Wandeling 1 oktober 2020 de Historische kilometer van Breda.

 Op donderdagmiddag 1 oktober vertrekken de leden van seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda met hun introducés om 14.00 uur vanaf de oude zeevishal Haven 21a in Breda voor een wandeling door Historisch Breda met gids. Deze bijzondere tocht vertelt het verhaal van Breda op de plaatsen waar het allemaal gebeurd is en wanneer ,van 1198 fam. Van Schoten-van Polanen-en de familie Nassau.Hebben een belangrijke rol gespeeld in Breda Wist u, dat Door de vrede van Breda Suriname bij Nederland is gekomen? In ruil met New York.

 

En dat door de list van Cornelis de Wit (Michiel de Ruijter heeft de Engelse vloot in brand gestoken bij Chattam in 1667) Er getekend is op het kasteel van Breda voor de vrede van Breda tussen de Engelse- Zweden- Fransen en de Nederlanders en dat er Bier en Wijn vloeide waar nu water uit de fonteintjes komt. Dat er op het kasteelplein een kaatsbaan was? En dat Napoleon in Breda is geweest? En het eerste begijnhof. Natuurlijk brengen wij een bezoek aan het begijnhof en de Willem Merkx tuin. Oud burgemeester van Breda 1967-1983. Achter de voormalige hofhuizen in de Catharinastraat met zijn 14 kunstvoorwerpen. Achter het oude gemeente huis op het stadserf staat nog een beeldje van Adriaan van Bergen de turfschipper die er mede voor gezorgd heeft dat met zijn schip waarin 70 soldaten waren verborgen onder een lading turf, Breda bevrijd werd in 1590 van de Spanjaarden in de 80 jarige oorlog. En niet te vergeten brengen wij een bezoek aan de Grote Kerk met zijn prachtige grafmonumenten -Kanunnikenbanken en de replica van Jheronimus Bosch wat hij maakte in opdracht van graaf Hendrik III de tuin der Lusten wat gestolen is door de Spanjaarden uit het Nassau kasteel in Brussel. Dit en nog veel meer zien en horen wij op deze middag, na afloop drinken wij nog iets en kunnen wij napraten over deze bijzondere tocht, voordat iedereen weer naar huis gaat. Deelname is gratis.

Loopt u ook mee?

 Henk Frishert

Tot 1oktober.


 VAN ONZE LEDEN:

juni                                                                                                   juli

10 H.v.d.Kieboom-v.Dun                                                                4   Malipaard

12 M.Uittenbroek-v.Alphen                                                             6   A.P.J.Stoop

18 J.W.van Glabbeek                                                                     7   C.J.v.Nes-Ruterink

19 P.C.A.v.d.Kieboom                                                                    9   S.Wirjosentono

23 H.v.d.Meij-Smit                                                                          12 M.A.v.d.Heuvel

30 K.Kuin-Schaak                                                                           12 P.M.Diependaal

juli                                                                                                    17 M.T.Leijten

2   T.Geerts                                                                                     21 F.J.C.v.d.Meeren

3   M.A.Klaassens-Knake                                                               21 J.M.P.Oprins-Verheijen     

aug.                                                                                                 september:

1   G.C.A.Keulemans                                                                      1   J.M.Huijsman

3   P.J.Klik-Gaasenbeek                                                                 7   C.Klik

4   J.J.Bindels                                                                                  10 T.Viellevoye-Folkers          

7   J.A.de Wit-v.d.Linden                                                                 15 E.Havinga

11 S.Kuin                                                                                         16 S.Wirjosentono

13 A.Janssens                                                                                 19 A.M.Rops-Sterkens

14 A.L.du Floo                                                                                 20 H.E.Klaassens

21M.P.A.v.Vernooij-Huibregts                                                        23 A.H.Viellevoye

28 A.L.M.v.d.Enden                                                                        26 H.T.Gerritsen-Wiersma