Afdrukken

Phili-Plus


32e jaargang nr.4
oktober 2020

Mededelingenblad van de Seniorenvereniging Philips Bosch
Redactieadres:Jan de Wittstr.16, 5037 RE – E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Websiteadres: http://www.desvpb.nl


 

VAN DE BESTUURSTAFEL

 Verslag van de 62e Algemene ledenvergadering, gehouden op

24 september 2020

Aanwezig: 16 leden, inclusief 5 bestuursleden.

Afgemeld: De families Klaassens, Wirjosentono, mevrouw Smallenberg, mevrouw Hoefnagels, mevrouw Keulemans en de heer van der Meeren.

 Afwezig: 63 leden

 Opening:

 De voorzitter Ton Broeders opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezige leden welkom.

Door het corona virus zijn er leden die niet durfden te komen.

 Mededelingen:

 Henk Frishert geeft aan dat een aantal activiteiten niet zijn doorgegaan. Een aantal geplande activiteiten zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Hij vertelt de aanwezige leden wat hij op de planning heeft staan. Hij zal dat via de gebruikelijke kanalen doorgeven. Als er behoefte is aan ziekenbezoek, geef het aan hem door. De Kerstbingo gaat niet door. Er mogen maar 30 personen in de zaal. Misschien is de Paasbingo voor volgend jaar wel toegankelijk voor meer personen.

 Notulen van de 62e ledenvergadering, gehouden op 14 maart 2019

 De heer Broeders vraagt aan de leden of zij de notulen van de vergadering, die op 14 maart 2019 is gehouden, hebben doorgenomen en of er nog vragen over dat verslag zijn.

  • Er zijn geen op- of aanmerkingen over deze notulen en het verslag wordt goedgekeurd.
  • De voorzitter en de secretaris moeten nog ondertekenen.

 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019

 Er zijn geen op of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

 5. Financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar en presentatie van de begroting 2021

 Frans van der Meeren is niet aanwezig. Ton Broeders deelt een aantal exemplaren van de exploitatie rekening 2019 uit. De leden hebben over de exploitatie rekening van 2019 geen op of aanmerkingen.

Hij neemt ook het budget van 2020 door. Er staat een administratief foutje in. Maar het klopt voor de rest allemaal. Op dit moment hebben we nog 79 leden. Bosch geeft geen subsidie meer. Ook wordt de Phili Plus niet meer in Eindhoven afgedrukt.

6. Verslag van de financiële commissie:

De heren Nelemans en Maijers hebben het financiële verslag van 2019 gecontroleerd en goed bevonden.

De financiële commissie stelt voor het bestuur van de vereniging decharge te verlenen. De leden nemen dat voorstel aan.

  1. Benoeming nieuwe leden financiële commissie:

Mevrouw van der Hoofden treedt af. De heren Nelemans en Maijers blijven aan. De heer Havinga wordt toegevoegd aan de financiële commissie.

  1. Bestuurssamenstelling:

Mevrouw Nelemans en de heren Bekkers en Frishert treden volgens de statuten af. De heer Bekkers is niet meer herkiesbaar.Mevrouw Nelemans en de heer Frishert wel.

De voorzitter vraagt de leden in te stemmen met de verkiezing van Mevrouw Nelemans en de heer Frishert. De leden stemmen in.

 Wilma Nelemans geeft de aftredende vice voorzitter Cees Bekkers een cadeau dat hij bij zijn hobby voor plantjes kan gebruiken. Ze bedankt hem namens het bestuur voor de goede samenwerking en alles wat hij voor de leden in de afgelopen 18 jaar heeft georganiseerd.

9. Berichten van de Federatie.

 De Federatie is lid van KNVG/NVOG en wil mee beslissen over de pensioenen van de gepensioneerden. Er zijn 3 miljoen gepensioneerden.

Op woensdag 21 oktober is er een online bijeenkomst voor de ALV FPVG.

Alle informatie over de Federatie is te vinden op hun website: federatie.nl.

 10.Rondvraag

Er wordt gevraagd om een andere eerste prijs voor de bingo. Groter bedrag? Evert Havinga zal dat met de penningmeester opnemen.

 Sluiting

 De heer Broeders bedankt de leden voor hun aanwezigheid en belangstelling en sluit de vergadering.

 Voorzitter: Ton Broeders

Secretaris: Tom van de Wege

25 september 2020

 


 

 10 september 2020 excursie Kamelenmelkerij Smits

 Deze excursie is helaas niet door gegaan omdat de leden van de seniorenvereniging Philips/Bosch Breda er op dit moment nog niet aan toe zijn. Hopelijk dat  de coronacrisis snel voorbij is? Zodat er weer vertrouwen is om weer deel te kunnen nemen aan de excursies. Daarom is deze excursie voorlopig verplaatst naar 9 september 2021.

 

Henk Frishert


 Herinnering; Wandeling 1 oktober 2020

De Historische kilometer van Breda.

Op donderdagmiddag 1 oktober vertrekken de leden van seniorenvereniging Philips/Bosch Breda met hun introducés om 14.00 uur vanaf de oude zeevishal Haven 21a in Breda voor een wandeling (vlgs.De RIVM regels ) door Historisch Breda met gids. Deze bijzondere tocht vertelt het verhaal van Breda op de plaatsen waar het allemaal gebeurd is en wanneer, van 1198 familie Van Schoten- Later 1328 familie van Polanen- en van 1403 de familie

Nassau. Hebben een belangrijke rol gespeeld in Breda Dit en nog veel meer zien en horen wij op deze middag, na afloop drinken wij nog iets en kunnen wij napraten over deze bijzondere tocht, voordat iedereen weer naar huis gaat. Deelname is gratis.

Loopt u ook mee? De gids heeft een draagbare geluidsset bij zodat iedereen op 1 ½ meter afstand van elkaar het goed kan horen.

Henk Frishert

Tot 1oktober.

 


  Donderdag 19 november 2020 excursie Watersnoodmuseum

 Op donderdagmiddag 19 november brengen de leden van seniorenvereniging met hun introducés een bezoek aan het watersnoodmuseum. Wij verzamelen ons bij de ingang museum om 13.50uur. Bij de “’ Weg van de Buitenlandse pers 5.” 4305 RJ in Ouwekerk. En is rolstoelvriendelijk. Er wordt gewerkt volgens de regels van het RIVM. Gepaste afstand in kleinen groepjes en namen deelnemers op een lijst . enz. Daarom een vriendelijk verzoek ? voelt u zich niet goed, dan niet meegaan. En geeft u  zich op tijd op. in verband met gidsen enz. bij onvoldoende belangstelling krijgt u bericht .

 

Bij aankomst museum worden wij ontvangen met Koffie/thee en een heerlijke Zeeuwse bolus, tijdens het nuttigen hiervan krijgen wij een inleiding over het watersnoodmuseum, vervolgens krijgen wij een rondleiding met gids door het Watersnoodmuseum wat gevestigd is in de vier caissons die werden gebruikt voor het sluiten van het laatste dijkgat, ontstaan tijdens de watersnood van 1953 Na de 40-jarige herdenking van de watersnood in 1993 werd een werkgroep gevormd onder leiding van Ria Geluk, die er in 1997 in slaagde om het museumproject van de grond te krijgen. Een groep vrijwilligers onder leiding van Evert Joosse, bouwkundige uit Kloetinge, maakte van een van de caissons het Watersnoodmuseum. In september en oktober 2000 vond een proefopenstelling plaats met de bedoeling het publiek te laten ervaren hoe het zou worden.

Nadat in de daaropvolgende winter de inrichting werd afgerond vond op 2 april 2001 de officiële opening plaats door Monique de Vries, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Na een grootscheepse verbouwing werd het museum vergroot van één naar vier caissons, het uitgebreide museum werd in 2009 heropend door premier Jan Peter Balkenende.. Ongeveer 80.000 mensen bezoeken het museum jaarlijks In het museum geven filmbeelden een indruk van de redding, hulp en wederopbouw met de middelen van die tijd. Tientallen kranten geven een beeld van toen, evenals de fotomappen, waarin de 12.500 foto’s zijn ondergebracht. Hulpgoederen, maar ook de machines waarmee het herstel werd uitgevoerd worden getoond. Op een grote maquette staan de talloze dijkdoorbraken vermeld. In februari 2018 werd het kunstwerk De verdronkenen van Miep van Riessen onthuld.

 Kosten deelname leden s.v.p.b. Leden zonder Museum jaar kaart. €12. p.p. met museum jaarkaart €8,-p.p. Introducés Zonder M.J.K. €16, - p.p.   Introducés met M.J.K €12- p.p. Betalen bij aankomst. Opgeven voor 14 november bij H. Frishert. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 076-5657459 of 06-22653246.

Henk Frishert


 VAN ONZE LEDEN:

 oktober:                                                         oktober:

6   C.A.E.Frishert-van Tellingen                        13  J.M.G.Dikmans-Schrauwen

6   Geert-Raaijmakers                                     17  H.J.F.Frishert

7   H.E.van den Enden-Stoop                           21  T.J.de Vries

8   W.R.C.van Ooijen                                       29  Y.Wirjo-Tannenbaum


 Kopij voor de volgende Phili-Plus nr.5 voor 19 okt. 2020 a.s. (verslagen van wandeling, reizen en excursies ) naar Henk Frishert of Ton Broeders gestuurd worden. Ingezonden stukken blijven voor de verantwoording van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten, in overleg met de auteur, of niet te plaatsen, met opgave van reden.


 Sudoku Twins:

 

 


 

 

Voorzitter / Soos

A.A.M. Broeders

Lelystraat 2 H105

4827 KB Breda

076 5870298

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vice Voorzitter / WEer

H.J.F. Frishert

Bernhardsingel 4

4811 SK Breda

076 5657459

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Secretaris

Th. Van de Wege

Galgenweg 89

4761 KS Zevenbergen

0168 326037

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester

F.J.C.van der Meeren

Gaffelstraat 76

4835 AP Breda

06 53845357

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Welzijn+Soos+WEer

C.A.C. Keulemans

Oede v. Hoornestr.20

4811 KP Breda

076 5221302

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Redacteur Phili-Plus S.Wirjosentono

Jan de Wittstraat 16

5037 RE Tilburg

013 4633376

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vice Redacteur Ph.Pl.

Harm Klaassens

Maaibeemd 95

4824ND Breda

076 5418562

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Vice Secretaresse

Wilma Nelemans

Overakkerstraat 107/A4

4834 XK Breda

076 8890606

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

SVPB

Correspondentie:

Ton Broeders en Tom van de Wege . Kijk voor de e-mail en adressen bij voorzitter en secretaris.