Phili-Plus


33e jaargang nr.1
juli 2021

Mededelingenblad van de Seniorenvereniging Philips Bosch
Redactieadres:Jan de Wittstr.16, 5037 RE – E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Websiteadres: http://www.desvpb.nl


 

VAN DE BESTUURSTAFEL

 Beste leden van seniorenvereniging van Philips/ Bosch Breda, wat fijn dat er weer licht schijnt aan het eind van deze crisis. Hopelijk blijft alles goed gaan en hopen wij weer onder voorbehoud vanaf september te kunnen beginnen aan het vervolg van het jaarprogramma 2021, volgens de richtlijnen van de RIVM.

7     september de Computerclub    

9       september een excursie naar de kamelenboerderij,  

14     september Hobbyclub       

16     september Ledenvergadering       

23     september Najaarsbingo

5     oktober Computerclub 

12   oktober Hobbyclub 

14   oktober Wandeling door de Baronielaan en de wijk Zandberg in Breda.

21   oktober de Soos                                                                                       

2     november Computerclub  

4    november Foto slide’s

18   november Excursie naar Philips Historische Museum in Eindhoven.


 VAN ONZE LEDEN

Juli                                                                                        Augustus

 2.- T. Geerts                                                                         1- G. Keulemans

 3 -  M.A.Klaassens-Knake                                                       3 - P. Klik- Gaasenbeek         

 4 -  J.A.Malipaard                                                                  4 - J. Bindels

 6 -  A.P.J. Stoop                                                                   7-  J.de Wit-van der Linden

 7 -  C.J. van Nes-Ruterink                                                     11- S. Kuin

 9  - S.Wirjosentono                                                              13 – A Janssens                  

12  -M.A.van den Heuvel                                                        14 - A du Floo

21 - F.J.C.van der Meer                                                         28- A.van den Enden

21 -J.M.P.Oprins-Verheijen


 9 nov Hobbyclub

16 december Kerst bingo  

                                                                                           

De ledenvergadering van 16 september is er extra ingevoerd omdat onze Voorzitter Hr. Ton Broeders helaas is gestopt om gezondheid redenen. Tevens heeft de secretaris Hr. Tom v.d. Wege aangegeven dat hij naar 21 jaar gaat stoppen. Daarom is tijdens de bestuursvergadering van 10 juni 2021 besloten dat hr. Frishert ad interim voorzitter wordt tot de ledenvergadering van 16 september 2021 en dat Mevr. W. Nelemans ook ad interim secretaris wordt tot de ledenvergadering. Want daar zal er worden gekozen uit de kandidaten die zich hopelijk zullen aanmelden voor deze functies,aanmelden bij de secretaris mevrouw Wilma Nelemans graag voor 25 augustus a.s.

Verder vraag ik u allen met klem om te komen naar deze ledenvergadering want dan wordt er ook gepraat over de toekomst van de seniorenvereniging en het voortbestaan ervan.

Daarom nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de 62e algemene ledenvergadering, die op donderdag 16 september 2021 gehouden zal worden in de Dorpsherberg Willem Alexanderplein 4 te Teteringen de vergadering begint om 14.00 uur.

 


 

 Agenda:                                                                                                                      

1.Opening.    

2.Mededelingen.    

3.Notulen van de ledenvergadering van 24 september 2020.   

4.Verslag van de secretaris over het afgelopen jaar.       

5. Financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar en presentatie van de begroting 2022

6.Verslag van de kascommissie Hr. Nelemans, Hr. Mayers en Hr. Havinga.  

7.Benoeming nieuwe leden van de kascommissie naast de Hr.Havinga   

8. Bestuurssamenstelling: Hr.T.Broeders en Hr.T.van de Wege treden volgens de statuten af ,en zijn niet meer herkiesbaar.

De seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda zijn beide heren heel veel dank verschuldigd voor hun tijd en inzet.

Bestuursverkiezingen voor voorzitter en secretaris.      

9.Berichten van de federatie. Die is lid van KNVG/NVOG en wil meebeslissen over de pensioenen van de gepensioneerden, er zijn 3 miljoen gepensioneerden.

Al hun informatie is te vinden op hun website: federatie.nl.  

10.Toekomst en voortbestaan seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda.      

11. Rondvraag.         

12. Sluiting


  SUDOKU TWINS

 


 9 september 2021 excursie Kamelenmelkerij Smits

 Op donderdag 9 september gaan de leden van de seniorenvereniging Philips/ Bosch Breda met hun introducés een bezoek brengen aan de enige kamelenmelkerij in Europa. En de melk is de enige die legaal verkocht mag worden in de Europese Unie. De kamelen van het bedrijf zijn in feite dromedarissen (een bultige kamelen), geïmporteerd van de Canarische Eilanden. Er zijn 58 dromedarissen waarvan er tien gemolken worden, wat in totaal zo'n 70 liter melk per dag oplevert. Op de website van het bedrijf zijn via een webcam live beelden van de dieren te zien. Wij verzamelen ons om 13.50uur bij de ingang Werstkant 16. 5258 TC in Berlicum. Waarbij wij worden ontvangen met koffie/thee en een plak cake. Waarna wij een uitgebreide presentatie over de kamelen krijgen en een rondleiding over het bedrijf en in de stallen. Gelegenheid om kamelenmelk te proeven

 

De excursie leer je alles over de kamelenmelkerij en de bijzondere gebulte dieren die er rondlopen. Deze unieke excursie gaat altijd door omdat kamelen ook niet van regen houden, dan staan ze met slecht weer in de stal. Het uitje kan dus altijd doorgaan.1 ½ mtr. Afstand is geen probleem. Deelnemers tip; dichten schoenen aan doen. Kosten deelname leden €6, - p.p. introducés €10, - p.p. betalen bij aankomst. Opgeven bij H. Frishert. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telnr. 076-5657459. Of 06-22653246. Voor 24 augustus.

  Henk Frishert 

 


 Wandeling 14 oktober 2021 “Van Boulevards tot Baronielaan”

 Op donderdagmiddag14 oktober vertrekken de leden van seniorenvereniging Philips/Bosch Breda met hun introducés om 14.00 uur. Vanaf de hoek van de Vijverstraat en het Wilhelminapark in Breda met een gids van Gilde de Baronie voor een stadswandeling door het Wilhelminapark, de bloemenbuurt, het sportpark de Zandbergweg, de Zandberglaan, en  de statige van Boulevards tot Baronielaan.

Door de groeiende middenklasse was er eind 19e eeuw een tekort aan woningen. De enige oplossing was buiten de singels te gaan bouwen. Naar Parijs en Brussels voorbeeld werden er twee boulevards gerealiseerd op ’t grondgebied van toenmalige gemeente Teteringen: de Boulevard Breda- Mastbosch (de huidige Baronielaan) en de Boulevard Zandberg.En werd op een moerassig stuk grond het Wilhelminapark aangelegd om daaromheen een aantrekkelijke woonwijk te realiseren. Onze gids toont ons alle soorten woningen: Van bekende en minder bekende architecten  van fraaie villa’s tot de experimentele sociale woningbouw in beton,’n bijzonderheid voor de jaren ’20. Verder vertelt hij  o.a. over de annexatietijd tussen Breda en Teteringen, de straatnamenoorlog, het ego van Leonard A. Springer en Villa Prikkeldraad en nog veel meer.

  Na afloop van deze bijzondere wandeling sluiten wij af met een drankje. Deelname is voor leden svpb gratis, introducés betalen €5,00

 Henk Frishert

 


 

 Kopij voor de volgende Phili-Plus nr.2 voor 20augustus 2021 a.s. (verslagen van wandeling, reizen en excursies ) naar Henk Frishert of Wilma Nelemans gestuurd worden. Ingezonden stukken blijven voor de verantwoording van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten, in overleg met de auteur, of niet te plaatsen, met opgave van reden.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speedymax Webdesign - Webmaster