Phili-Plus nr. 2 september 2021

Phili-Plus


33e jaargang nr.2

september 2021

Mededelingenblad van de Seniorenvereniging Philips Bosch
Redactieadres:Jan de Wittstr.16, 5037 RE – E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Websiteadres: http://www.desvpb.nl


 

VAN DE BESTUURSTAFEL

 

In Memoriam:

 

Op 14 augustus 2021,is ons lid Toon Oprins is ons helaas ontvallen.

Wij wensen mevrouw Oprins en familie heel veel sterkte toe.

 

In Memoriam:

 

Op 22 augustus 2021, is ons lid Louis van Elewout is ons helaas ontvallen.

Wij wensen mevrouw Elewout en familie heel veel sterkte toe.

 


 Zoals al aangekondigd in Phili-plus1 van juli 2021. Nodigt het bestuur u allen uit voor het bijwonen van de 63e algemene ledenvergadering die op:donderdag 16 september 2021 gehouden zal worden in “De Dorpsherberg “Willem Alexanderplein 4 te Teteringen de vergadering begint om14.00 uur.


 Agenda: 

1.Opening.   Extra punten voor vergadering? 

2.Mededelingen.    

3.Notulen van de ledenvergadering van 24 september 2020.  

4.Verslag van de secretaris over het afgelopen jaar.

5.Financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar en presentatie van de begroting 2022.

6.Verslag van de kascommissie Hr. Nelemans, Hr. Mayers en Hr. Havinga.  

7.Benoeming nieuwe leden van de kascommissie naast de Hr.Havinga   

8.Bestuurssamenstelling:

Hr.T.Broeders en Hr. van de Wege treden volgens de statuten af, maar zijn niet meer herkiesbaar.

De seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda zijn beide heren zeer veel dank verschuldigd voor hun tijd en inzet in al die jaren.

Bestuursverkiezingen voor voorzitter en secretaris.      

9.Berichten van de federatie. Die is lid van KNVG/NVOG en wil meebeslissen over de pensioenen van de gepensioneerden, er zijn 3 miljoen gepensioneerden.

Al hun informatie is te vinden op website: federatie.nl.  

10.Toekomst en voortbestaan seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda.      

11.Rondvraag. 

12.Sluiting. 


 Verslag van de 62e Algemene ledenvergadering, gehouden op

24 september 2020.

Aanwezig: 16 leden, inclusief 5 bestuursleden.

Afgemeld: De families Klaassens, Wirjosentono, mevrouw Smallenberg, mevrouw Hoefnagels, mevrouw Keulemans en de heer van der Meeren.

 Afwezig: 63 leden

 Opening:

 De voorzitter Ton Broeders opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezige leden welkom.

Door het corona virus zijn er leden die niet durfden te komen.

 Mededelingen:

 Henk Frishert geeft aan dat een aantal activiteiten niet zijn doorgegaan. Een aantal geplande activiteiten zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Hij vertelt de aanwezige leden wat hij op de planning heeft staan. Hij zal dat via de gebruikelijke kanalen doorgeven. Als er behoefte is aan ziekenbezoek, geef het aan hem door. De Kerstbingo gaat niet door. Er mogen maar 30 personen in de zaal. Misschien is de Paasbingo voor volgend jaar wel toegankelijk voor meer personen.

 Notulen van de 62e ledenvergadering, gehouden op 14 maart 2019

 De heer Broeders vraagt aan de leden of zij de notulen van de vergadering, die op 14 maart 2019 is gehouden, hebben doorgenomen en of er nog vragen over dat verslag zijn.

Er zijn geen op- of aanmerkingen over deze notulen en het verslag wordt goedgekeurd.

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019

 Er zijn geen op of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

5.Financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar en presentatie van de begroting 2021

 Frans van der Meeren is niet aanwezig. Ton Broeders deelt een aantal exemplaren van de exploitatie rekening 2019 uit. De leden hebben over de exploitatie rekening van 2019 geen op of aanmerkingen.

Hij neemt ook het budget van 2020 door. Er staat een administratief foutje in. Maar het klopt voor de rest allemaal. Op dit moment hebben we nog 79 leden. Bosch geeft geen subsidie meer. Ook wordt de Phili Plus niet meer in Eindhoven afgedrukt.

6.Verslag van de financiële commissie:

De heren Nelemans en Maijers hebben het financiële verslag van 2019 gecontroleerd en goed bevonden.

De financiële commissie stelt voor het bestuur van de vereniging decharge te verlenen. De leden nemen dat voorstel aan.

7.Benoeming nieuwe leden financiële commissie:

Mevrouw van der Hoofden treedt af. De heren Nelemans en Maijers blijven aan. De heer Havinga wordt toegevoegd aan de financiële commissie.

8.Bestuurssamenstelling:

Mevrouw Nelemans en de heren Bekkers en Frishert treden volgens de statuten af. De heer Bekkers is niet meer herkiesbaar.Mevrouw Nelemans en de heer Frishert wel.

De voorzitter vraagt de leden in te stemmen met de verkiezing van Mevrouw Nelemans en de heer Frishert. De leden stemmen in.

Wilma Nelemans geeft de aftredende vice voorzitter Cees Bekkers een cadeau dat hij bij zijn hobby voor plantjes kan gebruiken. Ze bedankt hem namens het bestuur voor de goede samenwerking en alles wat hij voor de leden in de afgelopen 18 jaar heeft georganiseerd.

9.Berichten van de Federatie.

 De Federatie is lid van KNVG/NVOG en wil mee beslissen over de pensioenen van de gepensioneerden. Er zijn 3 miljoen gepensioneerden.

Op woensdag 21 oktober is er een online bijeenkomst voor de ALV FPVG.

Alle informatie over de Federatie is te vinden op hun website: federatie.nl.

10.Rondvraag

Er wordt gevraagd om een andere eerste prijs voor de bingo. Groter bedrag? Evert Havinga zal dat met de penningmeester opnemen.

Sluiting De heer Broeders bedankt de leden voor hun aanwezigheid en belangstelling en sluit de vergadering.

Voorzitter: Ton Broeders, Secretaris: Tom van de Wege, 25 september 2020

 


   SVPB AGENDA:

9 september excursie

14 september Hobbyclub

16 september leden vergadering

23 september Bingo

5 oktober Computerclub

12 oktober Hobbyclub

14 oktober Wandeling

21 oktober Soos/Even bijpraten met elkaar en wat er zo verder nog te praten komt.

Om 14.00 uur in de ‘’Dorpsherberg’’in Teteringen.

 


   BINGO:

                                                                                            

Op donderdag 23 september 2021, is het weer een Bingo middag.

We beginnen om 14.00 uur in de “DORPSHERBERG” in Teteringen

Het wordt weer een gezellige middag met veel prijzen, om te winnen.

 

TOT Ziens

De Bingo TeaM


 ONZE JARIGE LEDEN:

  september:                                                                oktober:

1 J.M .Huijsmans                                                             6. C.A.E. Frishert- v Tellingen

7   C.Klik                                                                      6  Geerts- Raaijmakers

10 T.Viellevoye-Folkers                                               7  H.E. v.d. Enden- Stoop

15 E.Havinga                                                               8   W.R.C. van Ooijen

16 S.Wrjosentono                                                       10 A.C. van Oevelen

19 A.M.Rops-Sterkens                                               13 J.M.G. Dikmans-Schrauwen

20 H.E.Klaassens                                                       17 H.J.F. Frishert

23 A.H.Vieillevoye                                                       21 T.J. de Vries

26 H.T.Gerritsen-Wiersma                                          29 Y.Wirjosentono-Tannenbaum      

 


 Herinnering

 9 september 2021 excursie Kamelenmelkerij Smits

Op donderdag 9 september kunnen 25 leden van de seniorenvereniging Philips/ Bosch Breda gratis een bezoek brengen aan de enige kamelenmelkerij in Europa. Wij verzamelen ons om 13.50uur bij de ingang Werstkant 16. 5258 TC in Berlicum.

Waarbij wij worden ontvangen met koffie/thee en een plak cake. Daarna gaan wij een uitgebreide presentatie over de kamelen krijgen en een rondleiding over het bedrijf en in de stallen.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij !

De excursie leert je alles over de kamelenmelkerij en de bijzondere gebulte dieren die er rondlopen. Deze unieke excursie gaat altijd door omdat kamelen ook niet van regen houden, dan staan ze met slecht weer in de stal. Het uitje kan dus altijd doorgaan.1 ½ mtr. Afstand is geen probleem. Deelnemers tip; dichten schoenen aan doen.

Opgeven bij H. Frishert.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

telnr. 06-5657459. Of 06-22653246. 


 Wandeling 14 oktober 2021 “Van Boulevards tot Baronielaan”

Op donderdagmiddag14 oktober vertrekken de leden van seniorenvereniging Philips/Bosch Breda met hun introducés om 14.00 uur. Vanaf de hoek van de Vijverstraat en het Wilhelminapark in Breda met een gids van Gilde de Baronie voor een stadswandeling door het Wilhelminapark, de bloemenbuurt, het sportpark de Zandbergweg, de Zandberglaan, en de statige van Boulevards tot Baronielaan.

Door de groeiende middenklasse was er eind 19e eeuw een tekort aan woningen. De enige oplossing was buiten de singels te gaan bouwen. Naar Parijs en Brussels voorbeeld werden er twee boulevards gerealiseerd op ’t grondgebied van toenmalige gemeente Teteringen: de Boulevard Breda- Mastbosch (de huidige Baronielaan) en de Boulevard Zandberg.En werd op een moerassig stuk grond het Wilhelminapark aangelegd om daaromheen een aantrekkelijke woonwijk te realiseren.

Onze gids toont ons alle soorten woningen: Van bekende en minder bekende architecten van fraaie villa’s tot de experimentele sociale woningbouw in beton,’n bijzonderheid voor de jaren ’20. Verder vertelt hij o.a. over de annexatietijd tussen Breda en Teteringen, de straatnamenoorlog, het ego van Leonard A. Springer en Villa Prikkeldraad en nog veel meer.

 Na afloop van deze bijzondere wandeling sluiten wij af met een drankje. Deelname is voor leden svpb gratis, introducés betalen €5,00

Henk Frishert


 

Voorzitter/Soos/WEer

  Hr.H.Frishert

   Bernhardsingel 4

   4811 SK Breda

   076-5657459

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Penningmeester

  Hr.F.van de Meeren

  Gaffelstraat 76

  4835 AP Breda

  0653845357

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Secretaris

  Mevr.W.Nelemans-Vrolijk

  Overakkerstraat 107a4

  4834 XK Breda

  076-889060

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Redacteur Phili-Plus

  Hr.S.Wirjosentono

  Jan de Wittstraat 16

  5037 RE Tilburg

  013-4633376

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Vice Redacteur Phili-Plus

  Hr.H.Klaassens

  Maaibeemd 95

  4824 ND Breda

  076-5418562

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Welzijn+Soos+WEer

  Mevr.C.Keulemans

  Oede vHoornestraat 20

  4811 KP Breda

  076-5221302

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 Kopij voor de volgende Phili-Plus nr.3 voor Oktober 2021 a.s. (verslagen van wandeling, reizen en excursies ) naar Henk Frishert of Wilma Nelemans gestuurd worden. Ingezonden stukken blijven voor de verantwoording van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten, in overleg met de auteur, of niet te plaatsen, met opgave van reden.

 


PUZZEL: