Phili-Plus


34e jaargang nr.1
Januari 2022

Mededelingenblad van de Seniorenvereniging Philips Bosch
Redactieadres:Jan de Wittstr.16, 5037 RE – E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Websiteadres: http://www.desvpb.nl


 VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste Leden van de seniorenvereniging van Philips /Bosch Breda.

 Als ik dit schrijf aan het eind van 2021, en terug kijk over wat er in het afgelopen jaar voor de seniorenvereniging van Philips Bosch Breda allemaal is gebeurd? Dan is het antwoord veel. Er zijn helaas weer leden overleden, verhuisd ziek geworden enz. Maar dat is niet anders te verwachten van senioren vereniging die al 33 jaar bestaat, opgericht in ook een tijd van veranderingen net als nu. Alleen waren wij toen jonger en vitaler. En dat is ook te merken bij de diverse activiteiten van de SVPB waar de opkomsten hard terug gaan, uiteraard heeft dat ook met het covid 19 virus te maken en de maatregelen die daaraan verbonden zijn. Zoals ook al in de laatste ledenvergadering van september jl. is aangegeven zal 2022 een jaar zijn waarin zal worden bekeken hoe daarna verder te gaan. Eens te meer omdat door het wegvallen van de subsidie van Bosch en het verminderen van het leden aantal, er minder geld binnen komt. Tevens gaat er ook de komende tijd voor verenigingen veel veranderen, op het bestuurlijk vlak. Ja, wat 2022 ons allemaal brengen zal is nog even afwachten, met het corona gebeuren en de maatregelen daar voor. Wij houden jullie op de hoogte van wat dat voor onze vereniging betekend. Wij zijn al blij dat wij in 2021 nog enige activiteiten hebben gehad, zie de verslagen daarvan in de  vorige  Philiplus. Hopelijk dat wij daarmee door kunnen gaan en dat er ondanks dat er minder mensen aan deelnemen, deze deelnemers er toch een leuk uitje/of middag aan zullen beleven.

 Het bestuur van de seniorenvereniging van Philips Breda wensen jullie alvast een heel goed en vooral een gezond 2022 toe voor jullie en al jullie dierbare.

 

 


 Beste leden van de S.V.P.B. 

Breda, december 2021

Geacht lid,

Volgend jaar wil het bestuur en de WEeR commissie weer veel activiteiten, zoals wandelen,

Busreizen en excursies uitvoeren. Als dat mogelijk is met de Covid 19 maatregelen

 Verder organiseren we, buiten het vakantie seizoen, maandelijks een hobbyclub, drie maal per jaar Bingo en iedere maandagmiddag kunt u deelnemen aan het MBVO zwemmen in de Waranda te Oosterhout. Dit is momenteel weer mogelijk, of kijk op de website van de Warande voor de juiste informatie.

 De computerclub heeft eigen computers en ze zijn allemaal aangesloten op internet. U kunt zich nog steeds aanmelden.

Indien U niet akkoord gaat met deze rekening meldt dit dan:

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Tel: 06-53845357

Het SVPB lidmaatschap voor 2022

Voor echtparen of samenwoonde bedraagt de contributie € 33 per jaar.

Voor alleenstaande bedraagt de contributie € 23 per jaar.

Computerclub € 0 per jaar.                                       

 Stort uw contributie op ING Bank

 Rekening Nummer: NL44 INGB 0001 0536 18

T.n.v. SVPB-SENIOREN-VERENIGING-PHILIPS BREDA

O.v.v. contributie 2022

Maak uw contributie a.u.b. zo snel mogelijk over.

Het kost de penningmeester ieder jaar veel tijd en moeite om achterstallige contributie te innen.

Bij voorbaat dankFrans van der Meeren, Penningmeester.


 Programma januari en februari 2022

4 januari  Computerclub                                                1  februari  Computerclub

6 januari  Nieuwjaarsreceptie                                        3  februari  Boswandeling

11  januari  Hobbyclub                                                 8  februari  Hobbyclub       

27 januari Soos                                                           24 februari  Excursie Dorpsdokter Hilvarenbeek


 ONZE JARIGE LEDEN:

Januari:                                                                                             Februari:

1 M. Glassmacher-Kraft v. Ermel                                  8 A.C.v.d.Heuvel-v.den Dries

4 J.M.C. Hoefnagel- Verkooijen                                   14 B.J.H.Bindels-v.Gestel                                

6 G.J. Adams                                                            21 P.H.M.Piters-Megens                                                          

 7  M. van der Hoofden-v.Geffen                                                      

11B.J.M.Huijsmans-v.Rijsbergen

22 C.A.C. Keulemans 

25 N v .Glabbeek-Schipper

 


 

Verslag excursie 18 november Philips Historische producten

Helaas kon deze excursie niet doorgaan omdat er door de Covid 19 maatregelen er in de ruimte van Philips Historische producten in Eindhoven niet aan de voorschriften voldaan kan worden.(1,5 meter ) Hopelijk dat er op een later moment als het weer mogelijk is deze excursie kan plaats vinden.

 Henk Frishert.


 BINGO:

 Beste leden van de SVPB,

 Het coronavirus slaat opnieuw toe met nieuwe maatregelen als gevolg.

Na de persconferentie afgelopen vrijdag 26 nov. blijkt dat we de Kerstbingo niet door kunnen laten gaan onder deze omstandigheden, er is teveel risico voor iedereen en teveel beperkingen . En dat is niet waar wij als bestuur voor staan.

Dus heeft het bestuur met pijn in het hart besloten om deze te annuleren , we hopen dat het hier bij blijft maar we zijn afhankelijk van de regels waar we ons aan moeten houden.

We houden u op de hoogte van de eventuele wijzigingen,

Groetend,                                                                                                                                                    

 Bestuur SVPB

 


 

6 januari nieuwjaarsreceptie

 Uitnodiging voor donderdag 6 januari 2022

Nieuwjaarsreceptie in de Dorpsherberg in Teteringen vanaf 14.00 uur

 

 


Boswandeling:

Op donderdag 3 februari kunnen de leden van de seniorenvereniging met hun introducés weer gaan wandelen onder de vakkundige leiding van onze gids Peter de Leeuw. Wij vertrekken om 14.00 uur vanaf pannenkoekenhuis Dennenlucht aan de Heistraat 15. 4836 BE in Breda.

 

Voor een mooie boswandeling door de Galderse heide langs het Vlonder pad, Johanna hoeve etc.  Onderweg verteld Peter ons op zijn bekende humorvolle manier over de natuur de bloemetjes en de bijtjes enz. Na afloop van de wandeling kunnen wij bij Dennenlucht onder het genot van een versnapering nog na praten over deze ongetwijfelde mooie en boeiende middag. Deelname is gratis.

 Tot 3 februari

 


 

 Excursie donderdag 24 februari 2022

Museum “de Dorpsdokter’’ in Hilvarenbeek

 Op donderdag 24 februari 2022 bezoeken de leden van de seniorenvereniging Philips/Bosch Breda en hun introducés als het mogelijk is met de Covid 19 maatregelen, het Dorpsdokter museum in Hilvarenbeek.

 

Wij verzamelen ons om 13.50 uur bij ingang museum Doelenstraat 53 in Hilvarenbeek. Waarna wij worden ontvangen met Koffie/thee en Cake hierna krijgen wij op een humoristische manier een voordracht over het museum, het ontstaan en het vervolg. Door Jan van Eijck Arts en heemkundige vertelt over artsenij vroeger 37 jaar, was de tot huisarts opgeleide Jan van Eijck uit Goirle GGD-arts in Tilburg. En al 32 jaar is hij conservator van museum de Dorpsdokter in Hilvarenbeek.Een begenadigd verteller met een voorliefde voor tot de verbeelding sprekende en anekdotische details. Over de praktijk van een Brabantse dorpsdokter in vroeger dagen. Daarna bezoek kunt u het museum bezoeken.

 Eigen bijdrage leden €5, -introducés € 10.50. Graag opgeven voor deelname voor 17 februari bij H. Frishert 076-5657459. B.g.g. 06-22653246. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 Beste leden,

Omdat er in de ledenvergadering van sept. Jl. unaniem is besloten om te stoppen met het lidmaatschap van de Federatie stellen hun het volgende voor, u kunt individueel lid worden en daar hebben ze deze informatie door gestuurd om dit te publiceren in de deze Philiplus.  U kunt zelf beslissen wat u er mee wilt gaan doen en bij hun de nodige info en verdere informatie opvragen. 

 Van Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG)

 Aan Leden Seniorenvereniging Philips/Bosch Breda   

Datum 22 november 2021, Waalre

Betreft: Samen op pad voor het recht op indexatie van onze pensioenen   

Geachte heer / mevrouw,

Reuze jammer om te horen dat uw seniorenvereniging in Breda stopt als collectief lid bij de Federatie. Wij als Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG), waar Breda onderdeel van uit maakte, willen u niet kwijt want samen staan we sterker!  Daarom doen wij u het volgende aanbod:

  1. U krijgt een gratis lidmaatschap van de LBPG voor 2022. De LBPG is een lidvereniging speciaal opgericht voor leden zonder thuisbasis. Hierdoor blijft u aangesloten bij de Federatie en via de Federatie bij de Koepel van gepensioneerden en ontvangt u onze nieuwsbrieven rechtsreeks. Ook de LBPG wordt gerund door vrijwilligers. 2: Na 2022 gaat u een bijdrage betalen van 2,95 euro per jaar. Tenminste jaarlijks is er een algemene ledenvergadering waar u voor uitgenodigd zult worden en we hopen dat u ook direct reageert op de nieuwsbrieven of vragen stelt over actuele ontwikkelingen op pensioengebied. Er staat nog veel te gebeuren en uw mening telt. U kunt ons mailen via info@LBPG.nl waarbij wij graag van u de volgende gegevens ontvangen:                                                                                                                                          

Naam: Voorletters en Achternaam  

Adres:  Postcode / Huisnummer      

Digitaal:  E-mailadres (onder andere in verband met de verspreiding van onze nieuwsbrieven)     

IBAN-nummer : Waarvandaan wij de jaarlijkse contributie vanaf 1-01-2023 middels

automatische incasso mogen innen.    

U kunt op ieder moment uw lidmaatschap opzeggen mocht u geen langer gebruik willen

maken van onze dienstverlening.   

Wij hopen van harte u te mogen begroeten als lid van de LBPG.

Met vriendelijke groeten,                                                                                                                                                                                      

 Jan Konijnenberg Voorzitter FPVG en LBPG


  Kopij voor de volgende Phili-Plus nr.2, 2022 voor 10 februari a.s. (verslagen van wandeling, reizen en excursies ) naar Henk Frishert of Wilma Nelemans gestuurd worden. Ingezonden stukken blijven voor de verantwoording van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten, in overleg met de auteur, of niet te plaatsen, met opgave van reden.


 


 

 


 

 

 

 

 

Speedymax Webdesign - Webmaster