Phili-Plus.okt.nov.dec.2022

Phili-Plus


34e jaargang nr.5
Okt.nov.dec. 2022

Mededelingenblad van de Seniorenvereniging Philips Bosch

Redactieadres:Jan de Wittstr.16 Tilburg,5037 RE - E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Websiteadres: http://www.desvpb.nl


 VAN DE BESTUURSTAFEL

 Bestuurstafel

Beste leden van seniorenvereniging Philips Breda.

Op de ALV van donderdag 15 september 2022 is zoals u weet schriftelijk gestemd voor stoppen op doorgaan? Met 23 stemmen voor doorgaan van de 27 aanwezige leden is dus besloten om door te gaan in de huidige vorm. Wel is er in overleg met de leden het concept jaarprogramma samengesteld. Het bestuur hoopt hiermee dat wij met de leden van de seniorenvereniging van Philips Breda nog een leuke tijd tegemoet gaan voor zolang het financieel verantwoord is. Voor het verslag van de ALV. zie verder in deze Phili-plus.

Het bestuur 


   Agenda Phili-plus nr. 5

1.Programma oktober t/m december   

2.Verjaardagen   

3. Verslag dagtocht 18 augustus 

4.Verslag excursie boerenbond museum 

5.Verslag A.L.V. van 15 september

6.Aankondiging Boswandeling  6 oktober

7.Soos 20 oktober   

8. Foto’s en dia’s  3 november 2022 

9. Excursie 17 november gevangenis museum

10. 22 december Kerstbingo.

 

 1.Programma Oktober t/m december

6 Oktober Boswandeling  vanuit Dennenlucht 

11. Oktober Hobbyclub/ Computerclub 

20  Oktober Soos Kwatta

3    November foto’s en dia’s Jaaroverzicht 

8    November Hobbyclub /Computerclub 

 17  November Excursie gevangenismuseum Merksplas

13  December Hobbyclub / Computerclub   

22  December Kerstbingo


Onze jarige leden:

Oktober:                                                                                          November:

6   C.A.E.Frishert-v.Tellingen                                                              1   T.Stok-Lips

6   Geerts-Raaijmakers                                                                     18 M.J.Vink

7   H.E.v.d.Enden-Stoop                                                                   27 S.J.v.Ooijen-Heeringa

8   W.R.C.van Ooijen                                                                       27 P.S.J.Weterings

13 J.M.G.Dikmans-Schrauwen                                                           December:

17 H.J.F.Frishert                                                                             14 Snelders-Jacobs

21 T.J.de Vries                                                                               15C.G.Bekkers

29 Y.Wirjosentono-Tannenbaum                                                       17 W.C.Nelemans-Vrolijk    

                                                                                                    31 F.L.Stok                                             


 

Verslag dagtocht Woudrichem en Loevestein van 18 augustus

 Dagtocht naar  Woudrichem/Loevestein:

Op een stralende zonnige dag, 18 augustus 2022, zijn wij met 13 personen  naar Woudrichem en het Slot Loevestein geweest.

Woudrichem is een van de 21 dorpen van de gemeente Altena.

Wandelend richting Schapendam 1 zijn we aangekomen bij het "Koffie Huske" voor koffie met gebak.

Hier hebben we gezellig koffie gedronken. Daarna hebben we met begeleiding van de stadsgids een rondleiding over de vestingwal en door het oude Woudrichem gehad, in de volksmond Woerkum. Woudrichem heeft in 1356 stadsrechten onder Jacoba van Beieren gekregen. We hadden een uitstekende stadsgids met heel veel kennis van de ontwikkelingen in tijd van deze oude vestingstad.  Daarbij liet hij duidelijk ook zijn eigen mening horen. De politieke zaken rond ruimtelijke ontwikkeling in historisch stadskernen is vaak zuur. Over de vestingwal lopend naar het historische centrum met veel  oude gebouwen die in een redelijke goede staat zijn en meestal daterend uit de 16 e eeuw. Zo mochten we een kijkje nemen in de kelder onder het oude politiebureau, een oude politiecel.

Nadat we uitgebreid het oude centrum bekeken hebben zijn wij naar het drijvende Restaurant "de Stroming “gegaan en daar heerlijk buiten geluncht.

In de middag zijn we naar het voetveer (boven het gat) gelopen om naar de overkant het eiland "munikkenland" genaamd te varen.

Op het eiland munikkenland ligt o.a. strategisch gelegen het slot Loevestein.

Daar waar de Waal en de gedempte Maas samen komen en overgaan in de Merwede.

Het voet-fietsveer schijnt al een 600 jaar te bestaan en moest oorspronkelijk de soldaten ,die gelegerd waren bij het slot Loevestein naar stad Woudrichem brengen en terug.

Lopend op het pad naar het slot zijn we aangeland op Loevestein, daar valt zoveel over te vertellen, maar het bekendste verhaal met historische betekenis is,

de boekenkist vlucht van Hugo de Groot. Enkele van ons hebben uitgeprobeerd  of ze ook in de boekenkist paste. Maar de echte boekenkist is nooit  gevonden.

Kijkend en lopend ,trap op en af, zien we de Vaderlandse geschiedenis voorbij komen. Tegen de klok van 17:00 uur zijn we weer terug gegaan naar de parkeerplaats en huiswaarts. Een leuk dagprogramma  gehad.


Andre Maijers  21-8 2022


Verslag Excursie van 8 september naar Boerenbond museum in Gemert.

Helaas  is deze excursie niet door gegaan door gebrek aan voldoende deelnemers 4 personen is helaas niet genoeg om deze excursie door te laten gaan. 


 Verslag ALV van 15 september.

Verslag van de 64e Algemeen Leden vergadering gehouden op 15 september 2022                                                                                                               

Aanwezig : 27 leden inclusief de 5 bestuursleden

Afgemeld: Hr. & Mevr. v d Wege, en  Mevr. van der Hoofden

Afwezig :   41 Leden

1: Opening: 

De voorzitter opent deze 64e ledenvergadering door te memoreren aan het ontstaan van deze vereniging, en dat deze in 1995 over gegaan van een informele naar  een formele vereniging . Zoals u allen bekend is word deze middag het voortbestaan van de SVPB besproken, en gestemd vlg. artikel 27 . statuten met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.  Want zoals jullie allemaal weten is dat reeds vorig jaar al aangekondigd zie verslag van de 63e. ALV op 16 september 2021 onder punt 10. Inmiddels zijn er helaas weer enige leden ons ontvallen door overlijden of gezondheid redenen. En ook bij activiteiten zijn er steeds meer leden die door lichamelijke of andere klachten niet meer deel kunnen nemen. Daardoor zijn er steeds meer activiteiten die niet doorgaan. Daarom is nu de tijd aangebroken om over het voortbestaan van de SVPB te praten. Maar voor het zover is vangen we aan met de 64e ALV 2022.

2: Notulen van de ledenvergadering van 16 september  2021                                                                                                     

De voorzitter neemt de punten door van de notulen van vorig jaar, en verteld dat bij punt 9 over de Federatie dit inmiddels is afgehandeld en de leden daarover bericht hebben ontvangen via de Philipplus dat ze persoonlijk ook lid kunnen worden met een inschrijfformulier erbij. De opzegging heeft plaats gevonden en de SVPB hoeft hier geen geld meer voor af te dragen) Henk vraagt of de aanwezige leden de notulen van de vorige vergadering goedkeuren, er is geen opmerking dus die wordt goedgekeurd.  

3: Verslag van de secretaris over het afgelopen jaar.  

De secretaris doet haar verslag  uitvoerig ( het gehele verslag is op te vragen via de secretaris)  Het is een uitvoerig verslag waar wordt gememoreerd aan een aantal  leuke activiteiten en de annuleringen  vanwege te weinig deelname helaas. Maar er komen toch weer leuke activiteiten aan zoals de bingo op 29 september en op 6 oktober de boswandeling en 20 oktober een Soos geheel gewijd aan het ontstaan en de geschiedenis van de Kwatta , wie kent het niet . Dus zeker komen!

4: Financieel verslag van de penningmeester van afgelopen jaar  & presentatie van de begroting 2023     

De overzichten  worden uitgereikt door Frans  zodat iedereen mee kan lezen bij zijn uitleg . Het is duidelijk en dan wordt ook verteld dat er geld is terug gestort, dat komt door de activiteit van september vorig jaar. Het bezoek aan de kamelenboerderij , er waren minder deelnemers dan waar we op gehoopt hadden en waar voor betaald was, en na onderhandelen door Henk is dat bedrag terug gestort .Er is kascontrole gedaan door Hr. Weterings, Hr. Havinga en Hr. Nelemans  en die keuren het financieel overzicht goed dus er is een decharge voor de penningmeester die door applaus wordt goedgekeurd van de aanwezige leden.                                                       .                                                                                                                 

5: Benoeming nieuwe kascommissie ,

Hr. Maijers , Hr. Weterings ,en als reserve Hr. Nelemans                                                                                                                

6:  Bestuurssamenstelling : Volgens de statuten treed de penningmeester af, hij stelt zich ook weer beschikbaar en er word ingestemd door de leden. Frans is dus weer onze fijne penningmeester voor de komende 2 jaar.  

 7: Toekomst en voortbestaan van de senioren vereniging SVPB 

De voorzitter licht toe dat we over gaan om te stemmen en vooraf word er een stemcommissie benoemd. Dat zijn Mevr. Havinga en Hr. Maijers. Zij doen met stembriefjes  aan een tafeltje en een doos waar de briefjes anoniem in worden gedaan.

Maar eerst uitleg wat de 2 mogelijkheden zijn, doorgaan met wat aanpassingen van de  programmering en Philiplus aantallen per jaar. (4 per jaar ). Of stoppen en dan moet er een commissie benoemd worden om dit in werking te zetten en de officiële opheffing af te werken met ook de financiële  afwikkelingen uiteraard. In de pauze kan er worden gestemd door de aanwezige leden.

Na de pauze heeft iedereen anoniem gestemd  en worden de stemmen geteld, er zijn 4 stemmen voor stoppen en 23 voor doorgaan, onder applaus wordt er beslist om door te gaan met de vereniging in de formele vorm. 

 8: Concept Jaarprogramma 2023                                                                                                                            

Henk stelt nu voor om het conceptprogramma wat hij heeft opgesteld, door te nemen en vraagt aan de leden wat zij ervan vinden om het in het programma op te nemen. Er zijn wat voorstellen die niet goed worden ontvangen en sommigen weer meer, dus er komt een voorlopig programma uit voort. Dit moet nog gecheckt worden op data met de Dorpsherberg en de Wegwijzer of deze mogelijk zijn. Maar het wordt tijdig naar de leden gecommuniceerd voor het nieuwe jaar.                                     

9: Rondvraag    

Weinig vragen, dus is het allemaal duidelijk. Evert heeft nog een tip. Het is misschien wel leuk om een dagreis met busjes te doen die we inhuren voor een dag, die kosten zijn lager dan een grote bus en er kunnen altijd wel 8 of 9 personen in. Henk zegt dat hij het in overweging neemt voor een dagtocht eventueel.

 Verder heeft de secretaris weer de oproep om te melden als er iemand ziek is of in ziekenhuis  ligt en bezoek wel fijn zou zijn . Altijd fijn om dan bezoek te krijgen. Dus meld het gerust aan bij haar .               

Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit deze  bijzondere vergadering af.                                                                                                                   

Voorzitter : Henk Frishert 

Secretaris : Wilma Nelemans 

Penningmeester: Frans van der Meeren                                                                                         

15 september 2022       


 6 oktober Boswandeling

Op donderdag 6 Oktober kunnen de leden van de seniorenvereniging met hun introducés de afgelaste wandeling nu gaan wandelen onder de vakkundige leiding van onze gids Peter de Leeuw.

Wij vertrekken om 14.00 uur vanaf pannenkoekenhuis Dennenlucht aan de Heistraat 15  4836BE in Breda. Voor een mooie boswandeling door de Galderse heide langs het Vlonderpad en de Johanna hoeve etc. Onderweg verteld Peter ons op zijn bekende humorvolle manier over de natuur de bloemetjes en de bijtjes enz. Na afloop wandeling kunnen wij bij pannenkoekenhuis Dennenlucht onder het genot van een versnapering nog na praten over deze ongetwijfelde mooie en boeiende middag. Deelname is gratis.

Tot 6 Oktober hopelijk


Soos 20 oktober “ Alle ogen zijn gericht op Kwatta “

Bijna een eeuw geleden vonden honderden mannen en vrouwen/ meisjes werk bij het Bredase bedrijf Kwatta: de meest bekenden chocoladefabriek van Nederland. Een Kwatta was synoniem voor een reep lekkere chocolade. 

 Deze middag zal de Hr. T Hinten ons op een zeer leuke wijze vertellen over het   ontstaan en de geschiedenis van deze bekende chocoladefabriek Kwatta die iedereen   wel kent. Hij heeft ook dia’s, filmpjes en echte Kwatta attributen bij zich wat u vast   nog herkent zoals de Kwatta soldaatjes en nog veel andere geschenken waar men   voor kon sparen. Kom gezellig deze middag genieten die zeker voor velen van ons   heel herkenbaar zal zijn. Aan het onderwerp zal het niet liggen, dat is echt Kwatta   goed.
 
 
 
 
 
 

 3 november foto’s en dia’s

Op donderdag 3 november gaan wij de foto’s en filmpjes bekijken van de activiteiten die er geweest zijn in het afgelopen vereniging jaar. Deze mooie foto presentatie zal door Sabar worden samengesteld, dus genieten we daar beslist van.


Excursie Gevangenismuseum Merksplas België.

Op donderdag 17 November 2022.Brengen max 20 leden van seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda met hun introducés een bezoek aan Het Gevangenismuseum in Merksplas (een voormalig strafkolonie) wat  zich bevindt in de landlopers kapel.

 

In het gevangenismuseum zijn tweeverhaallijnen aanwezig: “Straffen en misdrijven door de eeuwen heen”. Dit verhaal geeft ook het ontstaan en de evolutie weer van het Belgisch gevangeniswezen. Met de aandacht voor de opvang van de landlopers en van de evolutie van mensenrechten in gevangenissen. "Het leven zoals het was" van de vagebondjes in de voormalige landloperkolonies in de Noorderkempen. De huidige strafinrichting is één van de vijf beschermde gebouwen op het domein van Merksplas-Kolonie.

Wij verzamelen ons om 13.30 uur  bij het parkeerterrein  aan de Kapelstraat 9  In Merksplas . Waarna wij na ontvangst met koffie/thee  een film- en een rondleiding krijgen met een deskundige gids en uitleg van een oud cipier door het gevangenismuseum.

De eigen bijdrage excursie is  €,4- p.p.   Introducés €8,50 p.p. graag voor 5 november aanmelden voor deelname. bij H. Frishert.  telefoon 076-5657459 of 06-22653246.    E-mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                    

 Wilt u graag meerijden met iemand, dat kan, geeft u dat door bij de opgave dan verneemt u ook met  wie u mee kan rijden.


  22 december Kerstbingo.

 

                 Op donderdag 22 december 2022,is weer Bingo middag.

                Wij beginnen om 14.00 uur in de “Dorpsherberg” in Teteringen.

                 Het wordt weer een gezellige middag met veel prijzen,om te winnen.

                 Maar ook gezellig bij elkaar genieten.

  

                                                                                                         Tot ziens

      Het Bingo Team


Kopij voor de volgende Phili-Plus nr.1, 2023 voor 1 december a.s. (verslagen van wandeling, reizen en excursies ) naar Henk Frishert of Wilma Nelemans sturen.

Ingezonden stukken blijven voor de verantwoording van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten, in overleg met de auteur, of niet te plaatsen, met opgave van reden.Jaarprogramma 2023  SVPB

 

5 januari

Nieuwjaarsreceptie

De Dorpsherberg

10 januari

Hobby/computerclub

De Wegwijzer

26 januari

Soos

De Dorpsherberg

2 februari

Wandeling Bos

N.N.B.

14 februari

Hobby/computerclub

De Wegwijzer

23 februari

Excursie Philips Historisch museum

Eindhoven

14 maart

Hobby/computerclub

De Wegwijzer

23 maart

Etentje BUAS

Buas

6 april

Paasbingo

De Dorpsherberg

14 april

Hobby/computerclub

De Wegwijzer

20 april

Wandeling KMA

KMA Breda

11 mei

Dagtocht Gehele dag ?

N.N.B.

25 mei

Soos

De Dorpsherberg

1 juni

Excursie Textielmuseum

Tilburg

17 aug.

Dagtocht eigen vervoer

Gorinchem

7 sept.

Excursie Maczek museum

Maczek memorial

12 sept.

Hobby/computerclub

De Wegwijzer

14 sept.

Ledenvergadering

De Dorpsherberg

28 sept.

Herfstbingo

De Dorpsherberg

5 oktober

Wandeling

N.N.B.

10 oktober

Hobby/computerclub

De Wegwijzer

12 oktober

Etentje (?)

N.N.B.

19 oktober

Soos

De Dorpsherberg

2 november

Foto’s en Dia’s presentatie

De Dorpsherberg

14 november

Hobby/computerclub

De Wegwijzer

16 november

Excursie Schoenenmuseum

Waalwijk

12 december

Hobby/computerclub

De Wegwijzer

21 december

Kerstbingo

De Dorpsherberg